opiness-logo-small
september

Online zelf melden van bijwerkingen

Het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb start een gezamenlijke voorlichtingscampagne samen met 2.000 drogisterijen waarin zij consumenten oproept om bijwerkingen zelf online te gaan registreren op de website www.mijnbijwerking.nl. Zij starten dit initiatief om de veiligheid van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten beter te gaan bewaken. Consumenten wordt

… lees verder

Integrale Kindcentra. Een goed idee?

Binnen enkele gemeenten wordt momenteel bekeken of kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en voorschoolse educatie niet moeten worden samengevoegd in: Integrale Kindcentra. Zij pleiten voor één basisvoorziening voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar waarin kinderopvang en onderwijs geïntegreerd wordt aangeboden.

… lees verder
oktober