Dit is het Privacybeleid van Opiness BV, gevestigd te Willem Fenengastraat 4b, 1096 BN Amsterdam, (“Opiness"). In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via de website www.opiness.nl (‘Website’) Alle termen die gedefinieerd zijn in de Algemene voorwaarden hebben in dit privacybeleid dezelfde betekenis.

De informatie die Opiness verzamelt en hoe zij het gebruikt

Wanneer je je registreert op de Website of gebruik maakt van de daarop aangeboden Opiness diensten wordt je gevraagd om naam en e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het valideren van je registratie, het informeren over de door jouw geplaatste oordelen en het op andere wijze verlenen van de Opiness dienst;
  • het informeren over producten en diensten van onszelf, tenzij je hebt aangegeven of alsnog aangeeft daar geen prijs op te stellen.
  • door het aanvinken, van het vakje "Ik wil af en toe updates ontvangen over Opiness" kan Opiness jou informeren over verkiezingen, acties en andere activiteiten.

Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal Opiness je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie waarbij Opiness betrokken is.

In je profiel kun je te alle tijden de persoonsgegevens veranderen. Indien je de persoonsgegevens wilt verwijderen kan dat door een e-mail te sturen aan info(at)opiness.nl. Als je wilt weten welke gegevens Opiness over jou heeft vastgelegd of als je je gegevens wilt wijzigen, kun je contact opnemen met onze klantenservice via legal(at)opiness.nl.

Opiness is een reviewwebsite, met als doel om reviews ofwel beoordelingen van klanten te verzamelen over bedrijven en professionals. Het vastleggen van gegevens rondom de de review is van belang.

Opiness bewaart het e-mailadres en naam (of Alias) van de persoon in kwestie die de review heeft gegeven in haar database. Dit is van belang omdat bedrijven een reactie kunnen sturen aan de persoon in kwestie vis het Opiness systeem om hoor en wederhoor te kunnen toepassen. Ook moet de redactie de review terug kunnen zoeken wanneer de persoon in kwestie de review wil intrekken. De gegevens worden zo lang de review online staat bewaard om dit proces te kunnen borgen. Opiness slaat ook de datum op van wanneer de review is gegeven om zo tot ene goede cijferberekeing te komen, omdat reviews die ouder zijn minder zwaar meetellen.

Geaggregeerde gegevens

Opiness gebruikt demografische gegevens uitsluitend op een anoniem en geaggregeerd niveau. Deze anonieme en geaggregeerde demografische gegevens kunnen worden verstrekt aan bedrijven die lid zijn van Opiness (via een abonnement). Op basis van deze gegevens kan men niet jouw identiteit achterhalen. Het geeft een bedrijf enkel inzicht in enkele demografische gegevens van haar klanten ten behoeve van onderzoek. In aanvulling op voorgaande kan Opiness informatie aggregeren (verzamelen van andere websites) en statistieken van haar gebruikers gebruiken om haar website te monitoren en daarmee haar diensten te verbeteren. Het betreft hier uitsluitend statistische, anonieme data en dus geen persoonsgegevens.

Opiness en het gebruik van cookies

Op de Website wordt gebruik gemaakt van cookies die er voor zorgen dat de Website effectiever functioneert. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw computer, waarmee Opiness jou kan identificeren als een unieke gebruiker. Met behulp van de cookie kunnen de door jou op de Website getoonde informatie en voorkeuren worden opgeslagen zodat het gebruik van de Website een volgende keer wordt vereenvoudigd. Als je niet wilt dat informatie wordt verzameld via het gebruik van cookies, dan kun je deze via de meeste browsers blokkeren. Je dient er wel rekening mee te houden dat bepaalde aspecten van deze website niet goed functioneren als je cookies blokkeert. Zie hier meer over op cookies.

Links naar andere sites

Deze Website bevat links naar andere websites. Als je zorgen hebt over hoe deze andere websites informatie en persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, lees dan eerst het privacybeleid op deze website alvorens deze te gebruiken.

Je toestemming

Het Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Jouw voortgezet gebruik van de Opiness diensten en/of deze Website betekent dat je instemt met dergelijke wijzigingen.

Hoe Opiness te contacteren

Opiness ontvangt graag jouw mening over deze website, de Opiness diensten en dit privacybeleid. Heb je vragen en opmerkingen aan Opiness, stuur dan een e-mail naar info(at)opiness.nl