In het Opiness Convenant  staan de afspraken waaronder bedrijven en hun bureaus onafhankelijke reviews kunnen publiceren op het platform Opiness.nl.

Uitgangspunt is dat beoordelingen en reviews op Opiness alleen waardevol zijn indien wordt gestreefd naar optimale objectiviteit en integriteit van de collectie van de klantreviews.

Bedrijven en bureaus die hun klantreviews publiceren op Opiness committeren zich aan de volgende zaken:

 

  1. De vraagstelling van de review is voor alle deelnemers gelijk en luidt: Welk rapportcijfer geeft u ons bedrijf in het algemeen? Het cijfer wat gegeven kan worden is altijd is tussen de 1 en 10. Het cijfer dient altijd te worden gemotiveerd.
  2. Wanneer er eenduidig een vraag wordt gesteld en beantwoord over aanvullende criteria gelijk aan de Opiness website zoals bijv. Informatieverstrekking, prijsstelling, nakomen van beloftes, service dan kan dit ook worden gepubliceerd als aanvullende informatie voor consumenten.
  3. De reviews die gebruikt kunnen worden voor publicatie op Opiness kunnen worden vergaard via klant onderzoek of Closed Loop Feedback processen mits uitgevoerd door een bureau die partner is van Opiness. Alle processen waarover Closed Loop Feedback wordt gevraagd aan actieve klanten kunnen worden betrokken.
  4. Deelnemende onderzoekbureaus ofwel partners van Opiness zijn verantwoordelijk voor een onderzoeksopzet en onderzoeksmethode die borgt dat er een betrouwbaar en representatief beeld ontstaat van het klantonderdeel.
  5. Deelnemende onderzoekbureaus ofwel partners van Opiness vragen de klant in het vragenformulier om akkoord tot publicatie van de review en bieden de mogelijkheid om dit anoniem of onder een alias te doen.
  6. De redactie van Opiness zal de reviews checken en toetsen aan de beoordelingsrichtlijnen en de Algemene Voorwaarden van Opiness. Controle is niet in handen bij de deelnemende bedrijven zelf. Opiness zal zich optimaal inspannen om beoordelingen die niet voldoen aan de richtlijnen of beoordelingen die via het Geschillenbeleid onrechtmatig blijken te zijn verwijderen.
  7. Deelnemende bedrijven en bureaus committeren zich aan het doorplaatsen van alle meningen (transparant) en verklaren dat zij op geen enkele wijze de data zullen manipuleren of selectiviteit zullen toepassen.
  8. Opiness monitort de reviewvergaring en kan een audit houden bij bureaus inzake de datacollectie en onderzoeksopzet. Bij overtreding kan het bedrijf of deelnemende bureau worden uitgesloten van publicatie op Opiness.
  9. Bedrijven en onderzoeksbureaus verklaren akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Opiness.

 

De volgende Opiness publicatie partners hebben zich aan het Opiness Convenant geconformeerd:

Heeft u interesse om ook uw klantonderzoek te benutten voor review vergaring? Maar werkt u met een andere bureau? Neemt u dan contact met ons via info(at)opiness.nl