Met dit geschillenbeleid probeert Opiness een oplossing te bieden voor twee soorten geschillen die tussen gebruikers op de Website kunnen ontstaan:

1. Een bedrijf, organisatie of professional die op Opiness staat (hierna; ‘Beoordeelde’) acht een beoordeling, commentaar, opmerking of andere content (hierna: ‘Beoordeling’) van een gebruiker (hierna: ‘Beoordelaar’) in strijd met de Algemene Voorwaarden, of
2. Andere gebruikers van de Website achten een Beoordeling van een Beoordelaar in strijd met de Algemene Voorwaarden.

Uitgangspunten
Opiness is een onafhankelijk platform, zij faciliteert de communicatie tussen gebruikers enerzijds en andere gebruikers, bedrijven, organisaties en professionals anderzijds. De beoordelingen, het commentaar en de verbeterideeën van gebruikers worden niet door Opiness gemodereerd. Opiness vertrouwt op de eerlijkheid en integriteit van de Beoordeelden en de Beoordelaars. In eerste instantie heeft de internetgemeenschap de mogelijkheid om dit te reguleren. De meerderheid van meningen bepaalt de boventoon. Onechte of onjuiste Beoordelingen of andere ongewenste inhoud zal in het algemeen worden opgespoord door de meerderheid. De kracht van de “wisdom of the crowds”.

Desondanks kan Opiness op grond van haar Algemene Voorwaarden maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de op de Website geldende normen, waarden en regels worden gehandhaafd. Opiness kan bijvoorbeeld Beoordelingen verwijderen indien deze in strijd zijn ’met de Algemene Voorwaarden en de beoordelingsrichtlijnen.

Melding van onrechtmatige Beoordelingen
Opiness staat elke gebruiker en Beoordeelde toe om, na registratie op de Website, als gebruiker te reageren op Beoordelingen. Beoordeelden worden aangemoedigd om deze functionaliteit te gebruiken en zo meningsverschillen op te lossen, klanten beter te informeren of klanten te bedanken. Dit is waar Opiness voor ontworpen is. Opiness streeft ernaar dat Beoordeelden reviews over hun diensten en producten steeds voorzien van een opmerking en daarbij openlijk een reactie geven. Beoordeelden die niet als gebruikers geregistreerd staan en die zich ook niet gratis willen registreren, kunnen Opiness verzoeken om onder hun naam een bericht te laten plaatsen door een bericht met het verzoek te sturen naar legal(at)Opiness.nl. Opiness behoudt zich het recht voor deze handeling administratiekosten in rekening te brengen.

Opiness vindt hoor en wederhoor belangrijk. Indien Beoordeelden of andere gebruikers van mening zijn dat een Beoordeling in strijd is met onze richtlijnen en de Algemene Voorwaarden en zij willen dit escaleren, dan kunnen ze een officiële e-mail sturen aan Opiness naar legal(at)Opiness.nl.

Het kennisgevingsbericht moet de volgende gegevens bevatten:
1. de datum, tijd en referentie naar de betreffende Beoordeling;
2. een gemotiveerde uitleg waarom de Beoordeling in strijd is met de Algemene Voorwaarden;
3. omschrijving van de actie die Opiness zou moeten ondernemen ten aanzien van de Beoordeling.

Na ontvangst van het kennisgevingsbericht, zal Opiness de kennisgeving onderzoeken en de afzender zo snel mogelijk laten weten of zij de kennisgeving in behandeling gaat nemen. Indien Opiness de kennisgeving in behandeling neemt zal zij haar uiterste best doen om:
• het betreffende oordeel of opmerking op te schorten;
• de Beoordelaar een kopie van het kennisgevingsbericht te sturen met daarbij het verzoek om binnen 21 dagen te reageren op de inhoud van het kennisgevingsbericht.

Indien Opiness niet binnen 21 dagen van de bewuste Beoordelaar een reactie ontvangt, zal zij de Beoordeling permanent verwijderen. Zodra Opiness tijdig een reactie heeft ontvangen, zal zij binnen 21 dagen een besluit nemen over de vraag of de Beoordeling permanent wordt verwijderd of dat het verder wordt opgeschort in afwachting van nader onderzoek. Zodra Opiness een beslissing heeft genomen, zal zij de afzender en de Beoordelaar zo spoedig mogelijk daarover informeren.