Tevreden.nl

Tevreden.nl - Onafhankelijk, betrouwbaar en professioneel onderzoek.
Door middel van het doorlopend meten van klantervaringen krijgt u inzicht in positieve en negatieve ervaringen van uw klanten en dat geeft u de mogelijkheid hier direct op te anticiperen om de klanttevredenheid te verbeteren. Vrijwel direct na een relevant contactmoment wordt de ervaring van de klant gemeten door middel van een korte vragenlijst. Het voordeel hiervan is dat het contactmoment nog vers in het geheugen van de klant staat, waardoor er dicht op de beleving gemeten kan worden.

Klanten hebben steeds meer keuzes, worden kritischer, verwachten efficiënte en klantvriendelijke processen. Het gemak waarmee ontevreden klanten negatieve ervaringen kunnen delen met de buitenwereld is enorm toegenomen. Voorkom escalaties en maak van ontevreden klanten uw “beste ambassadeurs”, door onvrede in een vroeg stadium te signaleren en dan vaak nog eenvoudig op te lossen. Hiervoor is continu inzicht in de ervaringen en tevredenheid van alle klanten van cruciaal belang. Steeds meer organisaties gebruiken onze onderzoeksresultaten voor;

  • het verbeteren van interne processen
  • publiceren van reviews inzetten als marketinginstrument;
  • het verbeteren van hun maatschappelijke reputatie;

Totaaloplossing
Met een abonnement krijgt u een persoonlijk account in het platform Tevreden.nl, waarmee doorlopend tevredenheidsonderzoek uitgevoerd kan worden, de meest actuele resultaten worden bekeken en de publicaties van scores worden beheerd. De review vraag wordt kosteloos gepubliceerd op Opiness.nl.

Wilt u graag de eerste stap zetten om optimaal gebruik te maken van doorlopend tevredenheidsonderzoek? Door de samenwerking met Tevreden.nl kunt u gebruik maken van een uniek abonnement. Bekijk hier de mogelijkheden.