DVJ Research Group

DVJ Insights is een full service global marktonderzoeksbureau en is onderdeel van de DVJ Research Group. Na een ruime historie met muziekonderzoek is de focus van het bedrijf verder uitgebreid naar het bieden van toegevoegde waarde aan bedrijven die net als wij willen groeien.

Om groei te realiseren voor bedrijven is het belangrijk dat onderzoek innovatief en verklarend moet zijn. Om die reden is DVJ altijd op zoek naar het bieden van toegevoegde waarde. Niet alleen wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en groei van medewerkers, maar er is ook een zeer intensieve samenwerking met de academische wereld. De Research Experts en de consultants van DVJ kijken kritisch naar onderzoek en zijn inventief in het vinden van oplossingen.

Onze werkwijze is ingericht op uitgangspunten die voortkomen uit meer dan twintig jaar ervaring binnen onderzoek en consultancy, te weten:

  • Onderzoek heeft als doel om beslissingen te ondersteunen. De opzet en uitvoering vaneen onderzoek moet in dienst staan van deze beslissing. Daarom is ‘embedding’ van onderzoek essentieel.
  • Mensen vertalen informatie in waarde voor een bedrijf. Goed onderzoek leidt tot nuttige inzichten. De waarde van het onderzoek wordt echter bepaald door de interpretatie. DVJ investeert in mensen door hen de ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling en groei.
  • Bij de uitvoering van onderzoek is kwaliteit essentieel. Kwaliteit door de juiste combinatie van processen, methoden, technieken en mensen. Pas dan kan toegevoegde waarde worden gegeven.

Kijk voor meer informatie op de website van DVJ Research Group