Djem

Djem is opgericht vanuit de filosofie dat consumer insights en customization de sleutelbegrippen zijn in het moderne marketingbeleid. Liet de consument van vroeger zich graag voorlichten en leiden; de toekomstige consument verwacht dat wij hem beter kennen en dus ook beter kunnen bedienen, zelfs maatwerk kunnen leveren. Outside-in denken vervangt inside-out denken. Weten wat consumenten beweegt; bijtijds marketing beleid bijsturen en op het juiste moment aankoop en beslissingen activeren. Daar gaat het om. Dat is key.

Target Group Scan

Djem heeft de Target Group Scan ontwikkeld om van tijd tot tijd jouw doelgroepen te volgen. Je wilt toch weten waar ze staan, qua attitude, gedrag, tevredenheid en loyaliteit. Het resultaat is een scan, een dashboard afgezet tegen de tijdgeest en het sociaal/cultureel en economische klimaat. Lekker snel afleesbaar en actie stimulerend. Geen grote saaie studies meer, die feitelijk te weinig opleveren en nog nauwelijks nieuwe inzichten bieden. Wel periodiek helder inzicht in je performance en indien noodzakelijk daar, dmv het panel, dan snel op deep diven om bij te sturen.

 

In de de Target Group Scan van Djem kan de "review vraag" aan klanten worden gesteld die vervolgens in de Opiness resultaten worden verwerkt. Hiermee maak je gebruik van de onderzoeksflow om ook waardevolle reviews te verzamelen, die daarna op Opiness worden gepubliceerd conform het Opiness Convenant. Een voorbeeld van een klant van Djem die dit toepast is Oxxio.

Voor meer informatie, bezoek de website van Djem